Nasz znak: RGP-7624/17/2008                                Ostróda, dnia 19 marca 2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 16 marca 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia 14 kwietnia 2009 r. od ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.03.2009, ostatnia aktualizacja: 20.03.2009, odsłon: 1 246


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425553
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości