Nasz znak : RGP-7331-1/9/2009                        Ostróda, dnia  22 lipca 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, obręb Wygoda, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie kolidującej linii nn napowietrznej na kablową z złączem pomiarowym , przewidzianej do realizacji na działkach nr 9/15 i 9/33 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, obręb Wygoda, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.07.2009, ostatnia aktualizacja: 24.07.2009, odsłon: 1 249


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426916
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości