Nasz znak : RGP-7331-1/18/2009                           Ostróda, dnia 21 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 113/6, 113/7, 113/116 położonych w miejscowości Warlity Wielkie„ gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2009, ostatnia aktualizacja: 25.08.2009, odsłon: 1 296


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425643
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości