Nasz znak: RGP-7331-1/28/2009                          Ostróda, dnia  18 listopada  2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/51, 310/46 i 310/36 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, przewidzianej do zasilenia w wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2009, ostatnia aktualizacja: 23.11.2009, odsłon: 1 222


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427076
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości