Nasz znak : RGP-7331/152/2008                          Ostróda, dnia 22.10.2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej i odcinka drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przewidzianej do realizacji na działkach nr nr nr 112/1, 121, 75/16, 140/1 cz., 31/1 cz., 32/6 cz., 32/14 cz., 36 cz., 138/1 cz., 138/2 cz., 37/2 cz., 38/2 cz., 119/1 cz., 232 cz., 40 cz., 92 cz., 224 cz., 223 cz., 97 cz., 143/1 cz., 75/14 cz., 32/5 cz., 32/13 cz., 231 cz., 75/15 cz. i 31/1 cz., położonych w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

     Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

                                                                

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2008, ostatnia aktualizacja: 23.10.2008, odsłon: 1 058

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950050
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved