Nasz znak : RGP-7331-1/13/2009                                  Ostróda, dnia 21 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie aluminiowego masztu kratowego do przesyłu radiowego Internetu w miejscowości Międzylesie, przewidzianej do realizacji na działce nr 255/31, położonej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

           

 Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2009, ostatnia aktualizacja: 25.08.2009, odsłon: 1 145

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10002365
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved