Nasz znak: RGP.6730.83.2020.AS                                                  Ostróda, 05 sierpnia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),  
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego
że wystąpiono do Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce
nr ew. 274/7, obręb geodezyjny Smykówko, gmina Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07 sierpnia  2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.08.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.08.2020, ostatnia aktualizacja: 07.08.2020, odsłon: 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722628
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości