Nasz znak : RGP-7624/7/2008                                 Ostróda, dnia  26 stycznia 2009 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Ostrowin gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że do Urzędu Gminy Ostróda, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na : remoncie mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek  w km 18+ 302 w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda. 

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.01.2009, ostatnia aktualizacja: 30.01.2009, odsłon: 1 302


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427168
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości