Nasz znak : RGP-7624/20/2007                                Ostróda, dnia 15 kwietnia 2008 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia

 

że dnia 14 kwietnia 2008 r. na wniosek Pana Mariusza Witkowskiego zam. Samborowo wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/20/2007 o uznaniu za konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kurnika na 3750 szt. tj. 90 Dużych Jednostek Przeliczeniowych przewidzianego do realizacji na działce Nr 454/10 położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.04.2008, ostatnia aktualizacja: 15.04.2008, odsłon: 1 048

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7949892
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved