Nasz znak: RGP.6733.6.2013

Ostróda, dnia 18 marca 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości LUBAJNY,

gmina OSTRÓDA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 128/59 i 128/58 położonych w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.04.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.04.2013, ostatnia aktualizacja: 12.04.2013, odsłon: 886


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419532
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości