Nasz znak: RGP.6733.30.2013
Ostróda, dnia 22 listopada 2013 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO
w miejscowości KAJKOWO,
gmina OSTRÓDA
 
 
      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na działkach, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143/12 i 190/1 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
      Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
 
 
WÓJT
 
Bogusław Fijas
 
publikacja do dnia 10.12.2013 r.
 
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 26.11.2013r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.11.2013, ostatnia aktualizacja: 26.11.2013, odsłon: 999


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419540
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości