Nasz znak: RGP.6733.13.2013

Ostróda, dnia 14 maja 2013 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tj.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV obejmującej: budowę słupa linii napowietrznej SN-15kV, budowę słupowej stacji transformatorowej i budowę linii kablowej SN-15 kV , przewidzianej do realizacji na działkach nr 211/5 i 211/30 położonych w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.05.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.05.2013, ostatnia aktualizacja: 23.05.2013, odsłon: 953


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11416152
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości