Nasz znak : RGP-7331-1/19/2009

Ostróda, dnia 3 grudnia 2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Dziadyk, Gmina OSTRÓDA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stawu retencyjnego o powierzchni około 5 ha i głębokości 1,80 m i deszczowni do nawadniania użytków rolnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 13/1, 37, 100, 101/1, 101/2, 102, 16/3, 36/1, 89/4, 66/4, 89/11 i 3/2 położonych w miejscowości Dziadyk, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji 08.12.2009r.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2009, ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, odsłon: 1 176


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425857
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości