Nasz znak : RGP-7331/217/2007                         Ostróda, dnia 18 stycznia 2008 r.

 

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Morliny gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 48484 sieci PLUS przewidzianej do realizacji na działce Nr 10/39 w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.01.2008, ostatnia aktualizacja: 31.01.2008, odsłon: 1 074

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950192
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved