Nasz znak : RGP-7624/10/2006

 

OBWIESZCZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM w miejscowości WYSOKA WIEŚ

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. “ DYLEWSKA GÓRA “ nr 905/ 2645, położonej na działce Nr 111/3 w miejscowości Wysoka Wieś.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że powyższa inwestycja wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który podlega udostępnieniu zgodnie z art. 5 ust. 2, pkt 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2006, ostatnia aktualizacja: 13.11.2006, odsłon: 1 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722827
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości