Nasz znak: RGP-7624/34/2007                                           Ostróda, dnia 4 stycznia 2008 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Stare Jabłonki gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że do Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2008, ostatnia aktualizacja: 07.01.2008, odsłon: 1 109

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950171
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved