Nasz znak : RGP-7624/28/2007                                        Ostróda, dnia 2 kwietnia 2008 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym realizowanego jako uzupełnienie w ramach aglomeracji Samborowo w miejscowościach: Samborowo, Wirwajdy, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Kraplewo, Brzydowo, Turznica, Stary Las i Reszki, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w uzupełnieniu związanym z:

 

- dodatkowymi wnioskami o podłączenie poszczególnych posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 

- umożliwieniem podłączenia części wsi aglomeracji Szyldak do systemu kanalizacji aglomeracji Samborowo.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2008, ostatnia aktualizacja: 07.04.2008, odsłon: 1 095

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950024
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved