Ostróda, 15 października 2020 r.
Nasz znak: RGP.6151.10.2020
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) podaję do publicznej wiadomości informacje o harmonogramie polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 w Kole Łowieckim Grunwald przy KGP w Warszawie w obwodzie łowieckim 274:
 
Lp.
Data
Miejsce polowań
1
14 listopada 2020 r.
Obwód Łowiecki 247
2
 15 listopada 2020 r.
Obwód Łowiecki 247
3
12 grudnia 2020 r.
Obwód Łowiecki 247
4
9 stycznia 2021 r.
Obwód Łowiecki 247
5
10 stycznia 2021 r.
Obwód Łowiecki 247
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Stare Jabłonki, Ostrowin, Idzbark.
 

 

Data przekazania do publikacji: 15.10.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.10.2020, ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, odsłon: 212


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756895
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości