Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 lipca 2020 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

§1.1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach

 

2. W skład komisji wchodzą:

 

1/ Bogusław Fijas - przewodniczący,

2/ Jan Brzozowski - z-ca przewodniczącego,

3/ Krzysztof Ruczyński - członek,

4/ Piotr Recko - członek

5/ Roman Szewczyk - członek.


§ 2.1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

 

2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego z okręgu Lubajny oraz sołtysa sołectwa Lubajny.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.07.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.07.2020, ostatnia aktualizacja: 13.07.2020, odsłon: 257


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565867
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości