Rejestr Zarządzeń Wójta

Rejestr Zarządzeń Wójta

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Obsługi Rady

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 29, pok. 218

 

Zasady udostępniania reguluje:

Art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1511