Rejestr Zarządzeń Wójta

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Obsługi Rady

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 29, pok. 218

 

Zasady udostępniania reguluje:

Art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.04.2007, ostatnia aktualizacja: 15.12.2016, odsłon: 1 885

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488699
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved