Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1
 
 
I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 
II. Wymagane opłaty:
Wniosek o zawiadomieniu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
  
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego
 
IV. Tryb odwoławczy:
Brak
 
V. Uwagi:
Wniosek o zawiadomieniu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:
 
- on-line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 
- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2 527

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8489000
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved