Numer sprawy: INF.271.1.2019
Ostróda, dnia 25.03.2019r.
 
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn.: „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” nr RPWM.03.01.00-28-0012/18 dla Urzędu Gminy Ostróda.
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 20.03.2019 r., w odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 13.03.2019r. trzem oferentom dot. możliwości pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn.: „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” nr RPWM.03.01.00-28-0012/18 dla Urzędu Gminy Ostróda. - (numer sprawy: INF.271.1.2019), została wybrana oferta firmy Tech Koncept Bogdan Hełmiński, ul. Marcelińska 61/1, 60-354 Poznań z najwyższą oceną 100% punktów spełniająca wszystkie wymogi specyfikacyjne w cenie brutto 20 000,00  zł.
 
Pozostałe firmy, które złożyły ofertę:
 
1. Andrzej Kuźba Scope-IT, Orzechowa 17, 66-431  Santok: oferta w kwocie Brutto 23 000,00 zł.
 
Procedura przeprowadzona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Data przekazania do publikacji: 25.03.2019
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.03.2019, ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, odsłon: 645


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722842
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości