„Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”

Ostróda, dnia 21.02.2020 r.

INF.271.3.2020

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zakup i wdrożenie w ramach zadania 5, „Zakup i Wdrożenie eUsług eRada” wraz z zadaniem 13 „Szkolenie - eRada” w związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”.

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku w dniu 19.02.2020r., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane e-mailem w dniu 10.02.2020 r., dotyczące „Zakupu i Wdrożenia eUsług eRada w ramach zadania 5” wraz z zadaniem 13 „Szkolenie - eRada”:

Złożono dwie oferty:

L.p.

Nazwa firmy

Cena brutto

1.

MWC Sp. z o.o., Kowalewicka 12, 60-002 Poznań, tel. 61 66 61 977
Bartosz Kania,  ,

Zadanie 5: 35 029,17 zł.
Zadanie 13: 4 059,00 zł.

Razem: 39 088,17

2.

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej “ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 718 42 15
Monika Wolska,

Zadanie 5: 41 451,00 zł.
Zadanie 13: 3 690,00 zł.

Razem: 45 141,00 zł.

 

Wszyscy dwaj oferenci spełnili wymogi specyfikacyjne, a najtańszą ofertą okazała się oferta nr 1 firmy MWC Sp. z o.o. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań w cenie brutto 39 088,17 zł.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.02.2020
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.02.2020, ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, odsłon: 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12291377
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości