Numer sprawy: INF.271.4.2017
Ostróda, dnia 09.05.2017r.
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Ostróda.
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 08.05.2017, w odpowiedzi na zadane w dniu 25.04.2017r. pytanie 4 oferentom dot. możliwości dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Ostróda" - (numer sprawy: INF.271.4.2017), została wybrana oferta firmy NEO Komputer, 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 17A/1, która złożyła najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia w kwocie Brutto: 35 239,00 zł.
 
Pozostałe firmy, które złożyły ofertę:
 
1. NECKERIT Sp. z o.o., ul. Rejowiecka 10, 04-891 Warszawa: oferta w kwocie Brutto 38 500,23 zł.
 
Pozostałe firmy, które otrzymały zaproszenie, ale nie złożyły oferty:
 
1. Proton s.c. PPU, 14-100 Ostróda, marsz. Piłsudskiego 2,
2. NET SYSTEM, ul. Przechodnia 6, 14-100 Ostróda.
 
Procedura przeprowadzona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Data przekazania do publikacji: 09.05.2017r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.05.2017, ostatnia aktualizacja: 09.05.2017, odsłon: 326

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950100
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved