Numer sprawy: INF.271.2.2015
Ostróda, dnia 21.04.2015r.
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa skanera wielkoformatowego z podstawą”.
 
     W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 16.04.2015, w odpowiedzi na zadane pytanie oferentom w dniu 10.04.2015r. dot. możliwości dostawy Skanera Wielkoformatowego dla Urzędu Gminy Ostróda" - (numer sprawy: INF.271.2.2015), została wybrana oferta firmy Kwant Sp. z o.o., pl. Gen. Bema 11, 07-410 Ostrołęka, która złożyła najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia.
     Oferta cenowa firmy Kwant Sp. z o.o. wyniosła: 19 987,50 zł. brutto. w ramach której dostarczony zostanie Skaner Wielkoformatowy Colortrac SmartLF SC36c z podstawą.
 
  Ponadto ważne oferty cenowe złożyły firmy:
 
  - MAT Usługi Informatyczne S. J., M. Tarczyński T. Musialik P. Łabuda, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków na kwotę 21 033,00 zł. brutto.
 
  - PROCAD S.A., 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 215 na kwotę 20 295,00 zł. brutto.
 
     Procedura zapytania ofertowego przeprowadzona została zgodnie z zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
 
Data przekazania do publikacji: 21.04.2015r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.04.2015, ostatnia aktualizacja: 21.04.2015, odsłon: 544

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10742629
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved