Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. geodezji i planowania przestrzennego w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Ewelina Pisarkiewicz zamieszkała w Turznicy.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze ( wykształcenie wyższe o preferowanych kierunkach geodezja). Uzyskała najwyższy wynik w punktacji komisji rekrutacyjnej. Wykazała się wiedzą na temat geodezji i planowania przestrzennego.

 

13 maj 2008 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/.

 

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. geodezji i planowania przestrzennego w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej  Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 

Tomasz Felis

 

Ostróda

2.

Ewelina Pisarkiewicz

Turznica

3.

Łucja Urbańska

Lubajny

   

 

02.04.2008 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.04.2008, ostatnia aktualizacja: 13.05.2008, odsłon: 919

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953718
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved