Zarządzenie Nr 45/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 maja 2004r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

      Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie udziela się Pani Annie Zgrzebskiej, specjaliście pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

      § 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIH/159/96 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania decyzji administracyjnych.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13724934
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości