www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592184
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda na temat zawiadomienia, że na wniosek firmy Polskie Mięso i Wędliny Łukosz, ul. Bielska 69, 43-520 Chybie, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Koper reprezentujący firmę PRONAD, ul. Kościuszki 13/117, 10-502 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nn, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.19.2016.AS                                          
Ostróda, 09 września 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Polskie Mięso i Wędliny Łukosz, ul. Bielska 69, 43-520 Chybie, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Koper reprezentujący firmę PRONAD, ul. Kościuszki 13/117, 10-502 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nn, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Grzyb


data publikacji: 2016-09-09, ostatnia aktualizacja: 2016-09-09, 202 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Grzyb
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny