www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609824
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  18 marca 2016 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.03.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
Załącznik do
Zarządzenia
 Nr 37/2016
Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2016 r.
 
Załącznik Nr 9
do Regulaminu Pracy
w Urzędzie Gminy
Ostróda
 
 
TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
Lp.
Stanowisko pracy
Rodzaj odzieży i obuwia ochronnego
Okres użyteczności
Środki ochrony indywidualnej
Uwagi
1.
Robotnik drogowy
i gospodarczy (prace interwencyjne
i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne )
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
1A.
Robotnik drogowy
i gospodarczy (prace interwencyjne
i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne),wykonujący prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn
i innych urządzeń technicznych oraz prace budowlane
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
Kask ochronny
 
Rękawice
 
Kombinezon ochronny
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
 
d/z
 
d/z
 
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
2.
Palacz c.o.
Rękawice brezentowe
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Obuwie robocze
d/z
2 lata
2 lata
2 lata
Okulary ochronne
Maska
 przeciwpyłowa
 
3.
Kierowca
Rękawice ochronne
Nakrycie głowy
Fartuch drelichowy
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
d/z
2 lata
2 lata
2 lata
3 sezony zimowe
 
 
 
 
-
 
4.
Archiwista, obsługa kserokopiarki
Fartuch roboczy
4 lata
 
-
 
5.
Sprzątaczka
Rękawice
Fartuch
Trzewiki profilaktyczne
Buty gumowe
Nakrycie głowy
d/z
1 rok
1 rok
 
3 lata
3 lata
Pas bezpieczeństwa do mycia okien
 
 
6.
Sprzątaczka zastępująca dozorcę-konserwatora
Rękawice
Nakrycie głowy
 
Buty gumowe
Fartuch
Obuwie profilaktyczne
Kurtka przeciwdeszczowa
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Kask ochronny
Kombinezon ochronny
Rękawice ochronne
d/z
3 lata (letnie)
  4 lata (zimowe)
3 lata
1 rok
1 rok
d/z
 
4 lata
4 sezony zimowe
 
d/z
d/z
d/z
 
 
 
-
 
7.
 
Dozorca-konserwator
Rękawice
Nakrycie głowy
(letnie, zimowe)
Buty gumowe
Fartuch drelichowy
Kurtka przeciwdeszczowa
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Kask ochronny
Kombinezon ochronny
Rękawice ochronne
d/z
3 lata
 
3 lata
2 lata
d/z
 
2 lata
3 sezony zimowe
 
d/z
d/z
d/z
 
 
 
-
 
8.
Pracownicy Referatów: RGP, GK, IRL
(praca w terenie)
 
 
 
Buty gumowe-ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa
 
 
 
3 lata
 
d/z
d/z
 
 
 
Kamizelka ostrzegawcza
(pracownik
ds. dróg)
 
 
 
 
 
9.
Kierownik Referatu IRL (praca w terenie)
Buty gumowe-ocieplane
Kurtka przeciwdeszczowa
Rękawice ochronne
Fartuch drelichowy
Kask ochronny
3 lata
d/z
 
 
d/z
d/z
d/z
 
-
 
10.
Opiekun dzieci
i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
 
 
 
 
 
Kamizelka ostrzegawcza
 
11.
Pracownik
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Buty gumowe –ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa
 
 
3 lata
 
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


data publikacji: 2016-03-18, ostatnia aktualizacja: 2016-03-18, 371 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Regulamin pracy ]
Panel aktualizacyjny