www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609823
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda

Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 lutego 2016 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, § 30 otrzymuje brzmienie:
 
     „§ 30. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji:19.02.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

 data publikacji: 2016-03-07, ostatnia aktualizacja: 2016-03-07, 336 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Regulamin pracy ]
Panel aktualizacyjny