www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609808
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 26.11.2015r.
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz


data publikacji: 2015-11-26, ostatnia aktualizacja: 2015-11-26, 385 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Program współpracy ]
Panel aktualizacyjny