www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787134
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Rejestr Uchwał Rady Gminy
 
Rejestr uchwał rady gminy prowadzony jest na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Obsługi Rady
Adres: ul.ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon: 89 676 07 29, pok. 218
 
Zasady udostępniania reguluje:
Art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).
 
Sposób udostępniania danych:
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.

 data publikacji: 2007-04-12, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1638 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Rejestry i ewidencje ]
Panel aktualizacyjny