www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787608
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia

Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym według załączonego wzoru

(druk do pobrania).

2. Załączniki do wniosku:

Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania nieruchomości, stanowiącym załącznik do tej decyzji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mapę z usytuowaniem budynku (jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (89) 6760734.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

 

Wymagane opłaty:

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku- bez opłat

Zaświadczenie o numerze porządkowym budynku- 17zł

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie zawiadomienia do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Uwagi:

1. Wnioski o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowy można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

2.Odbiór zawiadomienia może być:

 - osobiście przez wnioskodawcę,

 - za pośrednictwem poczty,

 O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

3.Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowy powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres

- określenie przedmiotu wniosku

- informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji guntów i budynków

 

4. Numer porządkowy ustala się dla:

·      budynku istniejącego,

·      budynku w trakcie budowy

·      budynku prognozowanego(na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)data publikacji: 2006-11-20, ostatnia aktualizacja: 2013-06-14, 1857 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny