Uchwała Nr XLIX/369/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 września 2002 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w odniesieniu do terenu położonego w Wałdowie przy ul. Wypoczynkowej obręb Mała Ruś.

 
Data przekazania do publikacji: 20.05.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska
 
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6435