Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Ostróda

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Ostróda
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia (druk do pobrania nie podlega opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016r., poz 1827).
 
Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
 
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
Termin i sposób załatwienia:
Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
 
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827).
 
Tryb odwoławczy:
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w OIsztynie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5592