Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury Gminy wiejskiej Ostróda - link do rejestru

 

Adres

14-100 Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

 

Osoba kontaktowa

Referat Oświaty Kultury i Sportu pok.219

Janina Roman, Iwona Derbin

Numer telefonu

89 676 07 20, 89 676 07 88

 

Uwagi

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189)

 

Sposób udostępniania danych:

poprzez stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4002