Zgodnie z ustawą o „Dostępie do informacji publicznej” (Dz.U.01.112.1198, z późn. zm.), z dnia 6 września 2001r., a w szczególności w odniesieniu do Art. 8 ust. 4, informujemy, iż protokoły z zewnętrznych postępowań kontrolnych, znajdują się w pokoju nr 116. Osobą merytorycznie upoważnioną za ich udostępnianie jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. kontaktowy 89 676 07 16. Ponadto informujemy, iż informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą o „Dostępie do informacji publicznej” (Dz.U.01.112.1198, z późn. zm.), z dnia 6 września 2001r., a w szczególności w odniesieniu do Art. 8 ust. 4, informujemy, iż protokoły z zewnętrznych postępowań kontrolnych, znajdują się w pokoju nr 116. Osobą merytorycznie upoważnioną za ich udostępnianie jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. kontaktowy 89 676 07 16. Ponadto informujemy, iż informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wniosek do pobrania tutaj).
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3298