Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych

Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

telefon: (89) 676-07-20  pok. 220

 

Zasady udostępnienia reguluje:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)

 

Sposób udostępnienia danych:

Dane z ewidencji szkół i placówek niepublicznych udostępnia się na pisemny wniosek. Wydaje się zaświadczenie w formie wypisu (wyciągu) z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1845