Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 16, pok. 116

 

Zasady udostępniania reguluje:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są organom kontrolnym, upoważnionym do nadzoru i kontroli przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1512