Rejestr Uchwał Rady Gminy

Rejestr Uchwał Rady Gminy
 
Rejestr uchwał rady gminy prowadzony jest na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Obsługi Rady
Adres: ul.ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon: 89 676 07 29, pok. 218
 
Zasady udostępniania reguluje:
Art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).
 
Sposób udostępniania danych:
Dane zawarte w rejestrze udostępniane są niezwłocznie i bez ograniczeń na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanych osób.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1510