Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 

 

Zakres informacji objętych wykazem:

Wykaz obejmuje osoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykaz sporządza się w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym za poprzedni rok podatkowy.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 66, pok. 303.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

Udostępnianie danych z ewidencji:

Sporządzony wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1505