Zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pochowanie zwłok zmarłego na cmentarzu komunalnym
(druk do pobrania).
 
2. Karta zgonu.
 
3. Dowód wpłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ostródzie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Gospodarki Komunalnej
Adres: Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 302A
Tel. 89 6760728.
 
Podstawa prawna:
Art. 8 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011.118.687 tj.). Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.
 
Wymagane opłaty:
Jednorazowa opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych wynosi:
 
- za miejsce pod grób mały dziecka do lat 6  - 100 zł.
 
- za miejsce pod grób duży dziecka powyżej 6 lat i osoby dorosłej - 200 zł.
 
Termin i tryb realizacji wniosku:
1.Wydaje się zezwolenie w tym samym dniu na druku F/02/IGK po przedstawieniu wymaganych dokumentów.
 
Tryb odwoławczy:
1. Skarga do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, odsłon: 3 520


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682691
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości