Nasz znak: RGP.6733.01.2012                 Ostróda, dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 5/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działce nr 211/17 położonej w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dnia 04.06.2012 r.

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 04.06.2012, ostatnia aktualizacja: 18.07.2012, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563742
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości