Nasz znak : RGP-7331-1/23/2009                            Ostróda, dnia 1 kwietnia 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 31 marca 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 3/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z miejscowości Szafranki do miejscowości Morliny oraz budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Morliny - do oczyszczalni ścieków w Tyrowie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.04.2010, ostatnia aktualizacja: 11.05.2010, odsłon: 682


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830395
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości