Nasz znak : RGP-7331- 1 /29/2009                                                                                                                                                              Ostróda, dnia 9 listopada 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

  Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. /zawiadamia się, że w dniu 6 listopada 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 26/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi zasilającej działki budowlane, przewidzianej do realizacji na działce nr 129/16, położonej w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.11.2009, ostatnia aktualizacja: 23.11.2009, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315629
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości