Nasz znak : RGP-7331-1/25/2009                 Ostróda, dnia 15 października 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 12 października 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 24/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę kolektora głównego kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z ul. Polnej, przewidzianej do realizacji na działkach Nr 83/8, 246/4, 88, 89, 134/1, 133/5, 204/2 i 204 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego, pok. nr 315.

 

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

                                                         

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.10.2009, ostatnia aktualizacja: 23.11.2009, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315788
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości