Nasz znak : RGP.6733.33.2011                 Ostróda, dnia 13 lutego 2012 r.

                                    

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 10 lutego 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 2/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilenia zabudowy mieszkaniowej , przewidzianej do realizacji na działce nr 85/4 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 15.02.2012, ostatnia aktualizacja: 23.03.2012, odsłon: 741


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544603
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości