Nasz znak : RGP-7331/74/2008                                Ostróda, dnia  24 września 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 24 września 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 21/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie mostu drogowego przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek w km 18 + 302 przewidzianej do realizacji na działkach Nr  498/8, 489/6 i 114/1 położonych w obrębie Ostrowin, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2009, ostatnia aktualizacja: 15.10.2009, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331565
odsłon strony

Aktualnie mamy
97 gości