Nasz znak : RGP-7331-1/9/2009                              Ostróda, dnia  24 września 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 23 września 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 20/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie kolidującej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV napowietrznej na kablową i złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach Nr 9/15 i 9/33 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.09.2009, ostatnia aktualizacja: 15.10.2009, odsłon: 832


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331468
odsłon strony

Aktualnie mamy
93 gości